Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Järvenperän Ravintola

Järvenperä Fast Food Oy
Y-tunnus: 2764099-9

Osoite: Kylänportti 12b, 02940 Espoo

Puhelinnumero: 09 412 9310

Sähköposti: info@jarvenperanravintola.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Safin Hassan

Puhelinnumero: 09 412 9310

Sähköposti: info@jarvenperanravintola.fi

3. Rekisterin nimi

Järvenperän Ravintola  – käyttäjärekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi ja viestintä. Käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tuotteiden tilaukseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten: – nimi –  puhelin – sähköposti – viestin sisältö (yhteydenottolomake).

Tilaukset hoidetaan kolmannen osapuolen Swype Finlandin kanssa. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä kumppanimme sivustolta: https://we.swype.fi/tietosuojaseloste/

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Pääsääntöisesti tietoja kerätään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, asiakkaan tai hänen yhteyshenkilön ottaessa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla, yhteydenottolomakkeella.

Tietoja voidaan vastaanottaa myös ulkoisista lähteistä, jos henkilö on antanut suostumuksen tietojen luovuttamiselle.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikka kumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salatulla nettiyhteydellä ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

8. Tietojen tarkistus

Käyttäjällä / henkilöllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkistamista varten vaaditaan kirjallinen pyyntö tai muutoin rekisteröidyn luotettavasti todentaa ilmoitus rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.